Perioada implementării: 01 aprilie 2011 – 30 noiembrie 2013 
Sursa de finanțare: WINROCK Moldova/Fundația Argidius din Elveția.