Perioada implementării: 01 aprilie – 31 decembrie 2014.
Sursa de finanțare: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova/CRT DACIA