Promovarea egalității de gen și de prevenire a violenței față de femei în rândul tinerilor

Recent, la Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA a avut loc sesiunea de instruire: ”Promovarea egalității de gen și de prevenire a violenței față de femei în rândul tinerilor”. Participanți la această instruire au fost grupul local de tineri a Fondului pentru Tineri.

Tinerii au fost instruiți despre definirea violenței în familie și tipurile de violență în familie în rândul tinerilor, cauzele violenței în familie, semnele caracteristice ale violenței în familie, caracterul ciclic al violenței în familie, portretul familiei afectate de violență, mecanismul de sesizare și măsurile de protecție și modalitățile de intervenție în caz de violență în familie.

Scopul acestui training a fost de a forma abilități tinerilor în vederea promovării egalității de gen și de prevenire a violenței față de femei în rândul tinerilor.

”Am însușit multe lucruri noi, acum știu care este diferența dintre violență fizică și psihologică, și care sunt măsurile de prevenire și combatere a violenței în familie”, spune Sahniuc Andrei, membru FPT.
Olari Ionela a precizat: ”Această instruire este foarte importantă pentru echipa FPT. Sper că ceea ce am învățat ne va ajuta să fim mai accesibili pentru colegii noștri”.

Proiectul ”Fondul pentru Tineri Soroca” este implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei.