Ședința Consiliului Raional de Participare

Astăzi, membrii Consiliului Raional de Participare s-au întâlnit în ședință pentru a analiza proiectele de decizie propuse pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 23 martie 2023. Au fost analizate proiectele de decizii plasate pe pagina Consiliului Raional Soroca http://www.soroca.org.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr.

Membrii CRP au elaborat recomandări pe marginea proiectelor de decizie analizate în baza propunerilor membrilor și a activiștilor civici. Recomandările urmează să fie transmise autorităților publice locale și consilierilor raionali.
____
Platforma euparticip.md este gestionată de secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca – Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat cu suportul oferit de către Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Consiliul pentru Participare din raionul Soroca este o structură creată pe lângă Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor și de asigurare a participării societății civile și a sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor raionale. Consiliul pentru Participare din raionul Soroca are ca scop să faciliteze participarea asociațiilor obștești și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și să responsabilizeze Consiliul Raional Soroca față de comunitate. Consiliul activează în baza unui Regulament, aprobat de Consiliul Raional Soroca prin Decizia Nr. 26/04 din 27 septembrie 2018.