Termen extins la concursul pentru selectarea unui expert/grup de experți în vederea realizării analizei costului netransparenței (ineficienței) în procesul decizional

Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, e-mail: crt.dacia@gmail.com.
Persoana de contact: Babici Stela, manager de proiect, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@yahoo.com.
Obiectul achiziției: servicii de consultanță în vederea efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale pe baza a 3 decizii din domeniul infrastructurii.
Numărul concursului: CRTD21015 din 21 septembrie 2021.
Formularul de aplicare va fi expediat la adresă de e-mail: crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD21015” sau la oficiul A.O. CRT DACIA, or. Soroca, str. Mihail Sadoveanu nr. 21 până la 07 octombrie 2021, ora 18.00.
Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate în scris la adresa electronică crt.dacia@gmail.com.
Context:
Odată cu aprobarea proiectelor de decizie în domeniul infrastructurii, precum construcția și repararea drumurilor și altor obiecte de infrastructură, mentenanța clădirilor administrative, achiziționarea serviciilor și materialelor de construcție, CRP Soroca atestă mai multe nereguli și o netransparență aplicată în special în acest domeniu din partea Consiliului Raional Soroca.
Având în vedere că în domeniul infrastructurii, în ultimele perioade au fost alocate cele mai mari fonduri din bugetul consiliului Raional Soroca, iar procesul de luare a deciziilor nu a fost mereu în conformitate cu prevederile legale privind transparența decizională, societatea civilă dar și populația generală din raion consideră oportună evaluarea eficienței deciziilor luate și fondurilor cheltuite.
Astfel Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, care deține secretariatul Consiliului Raional de Participare Soroca, inițiază efectuarea unei analize, pe paza a 3 decizii din domeniul infrastructurii, în urma căreia vor fi evaluate costurile netransparenței (ineficienței) deciziilor aprobate și implementate.
Conținutul Dosarului de participare la concurs îl descărcați Aici