Politica de Protecție a Copilului

Acest document stabilește procedurile de protecție a copilului în cadrul asociației, ținând cont de specificul entității și al beneficiarilor acesteia, definind așteptările acesteia față de procesul de prevenire, denunțare şi reacție în cazurile de violență față de copii.

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA include Politica de Protecție a Copilului în toate proiectele şi programele implementate şi o promovează activ în cadrul tuturor parteneriatelor la nivel local, național şi internațional.

Asociația își asumă responsabilitatea imperativă de a reacționa la orice manifestare de violență față de copii, denunțând cazul respectiv autorităților competente şi încheind orice relație de muncă sau parteneriat cu persoana fizică sau juridică implicată, indiferent de poziția sau statutul acesteia.

Prezenta Politică este aprobată la data de 28 aprilie 2021 de către Consiliul de Administrare al CRT DACIA.

Pentru mai multe detalii vedeți aici documentul integral al Politicii de Protecție a Copilului.