UE // Training: ”Elaborarea proiectelor pentru servicii publice municipale”

În cadrul proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, a fost realizat Training-ul ”Elaborarea proiectelor pentru servicii publice municipale”, unde au participat membri ai Grupului de Lucru, inclusiv alți reprezentanți ai Coaliției Locale a Societății Civile, reprezentanți ai Consiliului Raional și Primăria municipiului Soroca, inclusiv reprezentanți ai S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”.

Obiectivul specific al acestui training va fi axat pe formarea abilităților necesare reprezentanților din societatea civilă locală, cât și a autorităților publice locale și structurilor sale din subordine la elaborarea proiectelor pentru serviciile publice municipale. În special la organizarea acestui acest training ne dorim să fie elaborate proiecte și atrase resurse financiare din exterior pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și a Planului de Acțiuni pentru perioada 2021-2025.

Training-ul este realizat în cadrul Proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA, care este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.