UE // Training ”Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților”

La data de 15-16 iunie 2021, în incinta Centrului DACIA, a fost realizat Training-ul ”Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților”, unde au participat
membri ai Grupului de Lucru, inclusiv alți reprezentanți ai Coaliției Locale a Societății Civile, ai Aparatului Primăriei municipiului Soroca, reprezentanți ai S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”.

Obiectivul specific al acestui training a fost axat pe formarea abilităților necesare reprezentanților din societatea civilă locală, cât și a autorităților publice locale și structurilor sale din subordine la inițierea și dezvoltarea parteneriatelor municipale pentru implementarea obiectivelor trasate în Strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare.
Inclusiv se dorește inițierea unui cadru larg al parteneriatului dintre Primăria municipiului Soroca cu societatea civilă în vederea modernizării rețelei de apeduct și canalizare, dar și construcția stației de epurare a apelor uzate sunt rezultatele prognozate în urma acestei activități.

Training-ul este realizat în cadrul Proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA, care este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).