Un nou Acord de colaborare

Președinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, Stela Babici și Ina Osadciuc, șefa Centrului de Plasament Temporar pentru copii separați de părinți, au semnat astăzi, 02 noiembrie 2021, un Acord de colaborare.

Acordul prevede, în special, cooperarea pe principii de parteneriat echitabil, transparență, informare reciprocă și conlucrare deplină în vederea realizării scopului comun privind educația tinerilor și copiilor.

De asemenea, părțile și-au exprimat interesul de a implica beneficiarii Centrului de Plasament temporar pentru copiii separați de părinți în programe de instruire în domeniul educației civice, orientate pentru copii și tineri; participarea lor în activități de promovare a valorilor democratice în rândul tinerilor (conferințe, mese rotunde, seminare de instruire); dezvoltarea spiritului civic și diversificarea petrecerii timpului liber pentru beneficiarii Centrului de Plasament temporar pentru copii separați de părinți, implicarea în comun a activităților de voluntariat.