Un nou proiect de aprovizionare cu apă pentru cetățenii municipiului Soroca

La 29 septembrie la Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului: ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, unde problema abordată vizează în mod direct serviciile de asigurare cu apă a populației municipiului Soroca prin intermediul Societății pe Acțiuni ”Regia Apă-Canal Soroca”.

În cadrul activității au participat reprezentații ai Consiliului Local al Tinerilor, membri ai Coaliției Locale a societății civile, inclusiv reprezentanți ai S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” și mas-media locală, unde s-a prezentat principalele aspecte ale proiectului, ce țin de scop, obiective, rezultate planificate cât și despre planul de acțiuni din cadrul proiectului.

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul: ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.