Ziua internațională de prevenire a abuzului asupra copilului

Ziua internațională de prevenire a abuzului asupra copilului este marcată în fiecare an la 19 noiembrie.

Abuzul în rândul copiilor, în special abuzul sexual, este o problemă universală şi alarmantă, iar atenția sporită şi abilitățile de protecție eficiente, alături de măsurile de prevenire sunt necesare la nivel familial, local, național şi internațional.

Convenţia Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului afirmă în mod expres că părinții au cel mai important rol în creșterea şi educarea copiilor lor - conform art. 5 din acest document. Prevenirea abuzului şi violenței împotriva copiilor este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Abuzul şi violenţa se manifestă în multe medii şi capătă forme diverse, de la violenţa verbală, la cea fizică.

Instituțiile şi factorii implicați trebuie să ia toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative adecvate pentru a proteja copilul împotriva tuturor formelor de violență fizică sau psihică, vătămare sau abuz, neglijență sau tratament neglijent, maltratare sau exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul îngrijirii de către părinte (părinți), tutore (tutori) sau a oricărei alte persoane care are grijă de copil.