Concurs de selectare a unui liceu adițional pentru a participa la proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”

Pentru anul 2020 organizatorii proiectului au decis extinderea numărului de instituții-participante din regiunea de nord a țării. În acest scop este anunțată înscrierea la concurs a liceelor, doritoare de a participa în proiect, din următoarele raioane: Soroca, Drochia și Florești. Proiectul se adresează elevilor din clasele de la a VIII-a până la a XI-a din cadrul instituției.

Instituția de învățământ selectată va beneficia de:

 • activități de dezvoltare a abilităților de lider la elevi;

 • sprijin în desfășurarea procesului participativ de elaborare  a propriului Regulament de creare și activitate al Consiliului elevilor;

 • asistență în constituirea nemijlocită a Consiliului elevilor în baza principiilor democratice;

 • consultanță  în elaborarea planului anual de activitate al Consiliului elevilor;

 • consolidarea capacității Consiliului elevilor în calitate de partener al administrației instituției, părinților și autorităților locale;

 • participare la evenimente regionale și naționale dedicate domeniului de interes al tinerilor.

Elevii din instituțiile participante la proiect au posibilitate de a învăța:

 • să se autocunoască și săși cunoască mai bine semenii/colegii;

 • săși dezvolte și îmbunătățească abilitățile de lider;

 • să identifice nevoile/problemele tinerilor din instituție/localitate din care fac parte;

 • să propună/determine soluții pentru nevoile/problemele identificate;

 • să pledeze pentru soluționarea problemelor și căutarea de soluții eficiente;

 • să coopereze în echipă și să acționeze concertat în atingerea obiectivelor trasate.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2020.  

Pentru a participa la această inițiativă, instituția candidată va parcurge următorii pași:

 • va consulta cu elevii claselor VIII-XI intenția de participare la acest proiect;

 • va facilita convocarea ședinței Consiliului elevilor din instituție, la care va fi examinată posibilitatea participării în acest proiect, cu întocmirea unui proces verbal al ședinței, consemnat de membrii Consiliului elevilor;

 • va prezenta un acord/angajament în formă scrisă din partea administrației instituției de a oferi suport în promovarea proiectului la nivel de instituție, cu specificarea modalităților de conlucrare cu noul Consiliu al elevilor și menționarea așteptărilor privind dezvoltarea capacităților CE în vederea încurajării lor pentru implicarea în luarea de decizii la nivel de școală;

 • va obține acordul/confirmarea din partea comitetului părintesc de sprijinire a activităților din cadrul viitorului proiect;

 • va completa un Formular de participare, disponibil pe pagina web a Fundației: link

Criteriile, în baza cărora se va face selectarea instituției:

 • Numărul claselor și al elevilor din clasele VIIIXI, doritori să se implice în inițiativă;

 • Criterii clare și transparente de implicare/reprezentare a tuturor grupurilor de elevi din instituție în Consiliul elevilor, în special a celor marginalizați/vulnerabili social;

 • Dovezi de implicare autentică a elevilor/Consiliului elevilor în identificarea problemelor și a soluțiilor posibile;

 • Disponibilitatea conducerii școlii și a părinților de a oferi susținere elevilor în vederea eficientizării activităților comune.

Termenul-limită de depunere a Formularului de participare este 15 ianuarie 2020, ora 14.00.

Formularul completat, semnat de către directorul instituției și reprezentantul Consiliului elevilor, însoțit de procesul verbal al ședinței Consiliului elevilor, acordul din partea administrației instituției și confirmarea din partea comitetului părintesc, va fi expediat în varianta scanată la adresa electronică a Directorului de proiect, Ana Corețchi - acoretchi@soros.md. Rezultatele concursului vor fi anunțate până la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Doritorii de a participa la concurs pot lua legătura nemijlocit cu partenerul proiectului din regiunea nord, în cazul unor eventuale întrebări sau informații suplimentare:

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca – Stela Babici, adresa e-mail: stela.babici@yahoo.com, mob. 067301202.