Concurs pentru achiziționarea serviciilor de instruire

Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com.
Persoana de contact: Babici Stela, Președinte CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.
Obiectul achiziției: Servicii de instruire cu tematica: ”Motivația de a conduce-Profilul unei fete lidere”.
Numărul concursului: CRTD21014
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 27 septembrie 2021
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română
Context: Concursul este realizat în cadrul Proiectului ”Academia de liderism pentru fete ”LEAD-FEM” implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu suportul financiar al Fundației OAK în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare din România. CRT DACIA în cadrul acestui proiect, are ca scop edificarea unei noi generații de fete lidere în domeniu promovării drepturilor femeilor din Republica Moldova, a planificat realizarea unui obiectiv, ce vizează abilitarea cu cunoștințe și capacități de lider a unui grup de 20 de fete. În acest context, se planifică realizarea unui training de 2 zile, pentru a dezvolta capacitățile de leadership.
Conținutul Dosarului de participare la concurs îl descărcați Aici