Concurs privind elaborarea Politicii de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal

Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, e-mail: crt.dacia@gmail.com.
Persoana de contact: Babici Stela, manager de proiect, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@yahoo.com.
Obiectul achiziției: servicii de consultanță în vederea înregistrării asociației în calitate de Operator în conformitate cu ”Legea privind protecția datelor cu caracter personal” și elaborarea Politicii de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de A.O. CRT DACIA.
Numărul concursului: CRTD21013 din 13 septembrie 2021.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 20 septembrie 2021, 23:59
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română
CONTEXT:
A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA lansează concursul de achiziție în vederea implementării proiectului ”Consolidarea capacităților instituționale ale CRT DACIA” din cadrul programului de granturi mici destinate consolidării capacităților organizațiilor societății civile promotoare ale egalității de gen și a eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor, a fost lansat de către UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Suediei și al UNAIDS din fondurile UBRAF.
Conținutul Dosarului de participare la concurs îl descărcați Aici