De la egal la egal împotriva violenței în familie

Mituri și realități despre violența în familie, aceasta a fost tematica trainingului de la egal la egal realizat azi de formatorul de opinie, Lozan Elena, cu voluntarii CRT DACIA. Într-o manieră interactivă au fost expuse conținuturile tematice axate pe problematica generată de violență în familie, formele de manifestare şi consecințele violenței domestice, precum şi modalitățile concrete de prevenire a acestora.

Tinerii au fost familiarizați și cu aspectele privind cadrul legislativ care reglementează domeniul violenței în familie. Subiectul principal al seminarului s-a axat pe transmiterea mesajului de sensibilizare a tinerilor pentru prevenirea violenței domestice.

Trainingul ”Mituri și realități despre violența în familie”, a fost organizat în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA", susținut financiar de Fundația Est-Europeană, din sursele alocate de Fundația OAK.