Dezvoltarea și susținerea Consiliilor de Elevi!

Încurajarea elevilor de a participa activ în viața școlară, în procesul de luare a deciziilor și motivarea acestora de a deveni vocea colegilor săi, sunt principalele obiective ale proiectului ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, lansat recent în IP Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din r-nul Drochia. Astfel,Consiliul de Elevi din liceul dat va fi susținut și ghidat datorită instruirilor și aplicării în practică a celor învățate în perioada de implementare a proiectului, fiind un suport de dezvoltare și abilitare a membrilor CE, a profesorilor și a administrației liceului pentru a crea un climat participativ în mediul școlar.
În cadrul întrunirii, de asemenea a fost semnat un acord trilateral de colaborare dintre IP Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și Fundația Soros-Moldova, în vederea capacitării Consiliului de Elevi și orientarea activităților acestuia spre interesele și necesitățile elevilor din liceu.Participanții la atelier au lucrat în echipe, stabilind fiecare ce activități le consideră că sunt cele mai prioritare pentru planul de activități a unui Consiliu de Elevi și răspund la necesitățile și interesele elevilor din instituție.
Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, este implementat al 3-lea an consecutiv de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și susținut financiar de Fundația Soros-Moldova și programele tematice ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, Programul de Sprijinire a Educației și Fondul Youth Exchange și ghidează activitatea încă 2 Consilii de Elevi din Liceul Teoretic ”Petru Rareș” și Liceul Teoretic Pelinia.