Forumul Raional al tinerilor din raionul Soroca

La data de 12 august 2020, de Ziua Internațională a Tinerilor la Soroca a avut loc „Forumul Raional al tinerilor din raionul Soroca”, unde au participat peste 40 de tineri creativi și activi în idei, consilieri și membri ai Consiliului Raional al Tinerilor din raionul Soroca.
Scopul principal al forumului a fost prioretizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor, elaborarea și aprobarea unei rezoluții cu privire la problemele și soluțiile identificare.
Prin organizarea acestui forum tinerii consilieri au dorit să prezente rezultatelor sondajului sociologic cu participarea tinerilor privind identificarea necesităților, aspirațiilor și dificultăților cu care se confruntă tinerii din raionul Soroca, realizat în anul 2020.
Inclusiv tinerii consilieri doresc responsabilizarea tinerilor în scopul implicării active în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniu.
Consiliul Raional Soroca, ca autoritate publică gazdă și partener al Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA în desfășurarea evenimentului, reprezentat de Svetlana Păunescu, vicepreședintele Consiliului Raional Soroca s-a arătat cointeresată de obiectivele forumului și a încurajat participanții să se implice activ și responsabil în îmbunătățirea serviciilor destinate tinerilor, accentuând experiențele pozitive la nivel regional și formele de parteneriat multisectorial în domeniul tineret.
În cadrul Forumului tinerii au lucrat în următoarele ateliere: Educație și formare: Voluntariat, Timp liber, Agrement, Educația pentru sănătate. Comportament deviant, Tinerii și angajarea în câmpul muncii, Participarea tinerilor în procesul decizional la nivel local.
Stela Babici, Președintele Centrului DACIA, a menționat că tinerii din țară se confruntă cu nenumărate probleme care trebuie rezolvate în cel mai apropiat timp. „Organizarea acestui Forum este foarte importantă, deoarece aici, tinerii își împărtășesc experiența, problemele cu care se confruntă și găsesc soluții. Tinerii sunt prezentul acestei țări, iar pentru ca ei să aibă un viitor prosper, trebuie să muncim cât mai mult împreună”.