În ultimii ani, se atestă o creștere a atenției mediului educațional față de fenomenul bullying-ului existent în școală. Și acest lucru se datorează sensibilizării și informării populației referitor la necesitatea protecției copiilor de orice formă de violență. Comportamentul de tip bullying nu este o noutate, ci un fenomen care era perceput ca ceva obișnuit, fără a fi luate în seamă consecințele asupra sănătății mintale și fizice a copiilor.
Cu această tematică a fost și dezbaterea online: ”Rolul psihologului școlar în prevenirea bullyingului” care este realizată în cadrul Proiectului: ”Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA", susținut financiar de Fundația Est-Europeană, din sursele alocate de Fundația OAK.