Tânăr informat-Tânăr puternic!

Astăzi, tinerii din Consiliul Raional al Tinerilor și Consiliul Local al Tinerilor Soroca au avut posibilitatea să facă o vizită în birourile funcționarilor publici și să participe la activitatea de zi cu zi a acestora în cadrul activității ”Ziua Autoguvernării” la Consiliului Raional Soroca.

Astfel, reprezentanții consiliilor au mers împreună cu funcționarii publici la ședința operativă a Consiliului Raional Soroca, unde au fost prezentate rapoarte de activitate a fiecărei Direcții de activitate. Primele birouri explorate de tineri, au fost birourile Vicepreședinților raionului Soroca: Păunescu Svetlana, Bordianu Alla și Andonii Boris.
”Nu este deloc ușor să fii vicepreședinte de raion, atunci când știi ca la ușa cabinetului stau un șir de persoane care așteaptă consultații pe diverse probleme.”, a menționat Mane Ilina, consilier în Consiliul Local al Tinerilor Soroca.

Activitatea a continuat prin vizitarea tuturor secțiilor de activitate, unde tinerii consilieri au aflat ce sarcini au pe ordinea de zi fiecare specialist din domeniu, cum este format bugetul raional și repartizat pentru necesități și activitățile raionului și cum se întocmește un proces-verbal și alte documente oficiale.

”Această experiență, plină de informații necesare, mă va ajuta în funcția mea pe întreg mandatul de președinte, astfel voi putea să informez și să conving tinerii că implicarea noastră în procesul decizional este un factor important în dezvoltarea societății”, ne relatează Mușcinschi Nicoleta, președintele Consiliului Raional al Tinerilor Soroca.

Evenimentul s-a încheiat cu o ședință de totalizare în biroul Președintelui raionul Soroca, dl Rusnac Veaceslav, la care a participat vicepreședintele raionului dna Păunescu Svetlana, cu care tinerii au discutat și au împărtășit impresiile, au venit cu propuneri, pentru soluționarea unor probleme care îi afectează și au exprimat dorința de a organiza mai des asemenea experiențe. La final tinerii au primit diplome de participare în semn de recunoștință pentru interesul manifestat pentru ”Ziua Autoguvernării”. Activitatea este organizată de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA deja al V-lea an consecutiv, conform Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului Soroca pentru perioada anului 2019.