Termen extins la concursul de selecția furnizorului pentru organizarea Școlii de pregătire intensivă a Consiliului de Elevi

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Administratoare CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: identificarea unei locații/stațiuni în or. Vadul lui Vodă sau altă localitate din centrul Moldovei pentru organizarea unei școli de pregătire intensivă a Consiliilor de Elevi cu participarea a 42 persoane pe o durată de 4 zile ce va include: servicii de cazare și alimentare a participanților și oferirea unui spațiu pentru organizarea cursurilor.
CONTEXT: Concursul este realizat în cadrul proiectului ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu suportul Fundației Soros Moldova.
NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD21017 din 09 decembrie 2021
PERIOADA DE CONTRACTARE: 26-27-28-29 ianuarie 2022 (4 zile)
TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIONARE: serviciile urmează a fi livrate în perioada 26-27-28-29 ianuarie 2022 (4 zile). Sosirea participanților 26 ianuarie 2021 între orele 10.00-11.00 și plecarea participanților pe 29 ianuarie 2022, între orele 16:00-17:00.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnătura persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu indicarea în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD21017”, sau direct la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Oferta comercială trebuie să includă pentru serviciile alimentare: meniul atașat al serviciilor propuse. Inclusiv o scurtă descriere despre locația/stațiunea (capacitatea de cazare, spațiul aferent pentru agrement etc.) sau link-ul paginii web dacă aceasta există. Oferta poate fi depusă în conformitate cu Anexa nr.1 ”Condiții și formatul ofertei comerciale” la prezentul concurs.
LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 10 ianuarie 2022, 23:59
REZULTATELE CONCURSULUI VOR FI ANUNȚATE: până-n data de 14 ianuarie 2022.
Conținutul Dosarului de participare la concurs îl descărcați 
Aici