La etapa actuală Violența este recunoscută ca fiind o problemă de rang mondial. Este un fenomen complex care poate fi stopat prin implicarea mai multor actori sociali.

În cadrul inițiativei tinerilor de la Colegiul ”Mihai Eminescu” care au venit cu propunerea de prevenire și combatere a fenomenului violenței în familie prin informarea și sensibilizarea publicului cu privire la fenomenul violenței și evidențierea efectelor grave pe care le are violența asupra copilului în mod special, precum și asupra familiei și societății aplicând la Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”.
Proiectul ”Viitor fără violență” a grupului de inițiativă ”Non-Violence Team” a Colegiului ”Mihai Eminescu” a fost util și a stimulat activismul populației privind combaterea violenței ca problemă socială, reprezentativă pentru Republica Moldova.

Au fost selectați cadre didactice și tineri, care au avut rolul de diseminatori ai informației în instituțiile în care activează.
Grupul de inițiativă ”Non-Violence Team” și-a propus să contribuie activ la diminuarea acestui fenomen prin:
*organizarea cursurilor informative în domeniul violenței domestice;
*identificarea și promovarea unor exemple de bune practici în domeniul inițiativei anti-violență;
*organizarea diverselor măsuri de sensibilizare a populației;
*întărirea parteneriatului între instituții cheie cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței.

Cazurile de violență în grădinițe, în rândul tinerilor, în mediul familial sunt într-o creștere alarmantă. Numeroși părinți pleacă la lucru în străinătate și își lasă copii în grija rudelor sau a altor persoane, sau chiar singuri, de asta grupul de inițiativă au planificat ca rezultatul proiectului să fie axate pe cunoașterea și prevenirea violenței în rândul copiilor și tinerilor.

Cu această tematică a fost și dezbaterea online: ”Tinerii aplică și câștigă proiecte pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” care este realizată în cadrul Proiectului: ”Consolidarea capacităților instituționale ale Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA", susținut financiar de Fundația Est-Europeană, din sursele alocate de Fundația OAK.