UE // Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Apei

În fiecare an, pe data de 22 martie, la nivel global este marcată Ziua Mondială a Apei, care are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

Ziua Mondială a Apei se sărbătorește din anul 1992, Conferința Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro a adoptat o rezoluție în acest sens. Sloganul Zilei Mondiale a Apei din acest an este: ”Prețuirea apei”, care are ca obiective principale, stimularea dialogului societății civile privind rolul apei și promovarea valorii acesteia pentru componenta socială, culturală și de mediu, în special în contextul pandemiei COVID-19, când condițiile igienice și sanitare sunt esențiale.

Printre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, altfel cunoscute ca Obiectivele Globale, se regăsește și un obiectiv dedicat apei pe care o consumăm și anume: ”Apă și canalizare pentru toți până în 2030”. În Republica Moldova acest obiectiv naționalizat, adoptă o abordare vastă, deoarece vizează toate aspectele critice în sectorul apei. Un aspect al acestui obiectiv, include aprovizionarea extinsă cu apă curată și accesibilă și sanitație adecvată și echitabilă pentru toți, în special rezidenții din regiunea rurală, femeile și persoanele în situație vulnerabilă. Cu titlul ”Apă curată și igienă” acest obiectiv își propune să asigure în Republica Moldova către 2030 ”Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și salubrității pentru toți”.

Conform PNUD Moldova, s-a estimat că în Republica Moldova aproximativ 15-20% din incidența de diaree acută și hepatita A, 22-25% din bolile gastrointestinale și 100% din incidența fluorozei dentare, sunt cauzate de apă. Din cauza lipsei de investiții capitale și întreținerii slabe continue în ultimii 20 de ani, cel puțin o jumătate din infrastructura existentă a serviciilor de apă și canalizare are nevoie de reparații sau reabilitare semnificativă. Există probleme atât privind accesul la infrastructură, cât și privind calitatea și siguranța serviciilor prestate, în special în regiunile rurale. În orașe și orășele, doar 80% din rezidenți au acces la apa centralizată și doar 63% la servicii de canalizare. În sate, accesul la servicii este mult mai mic, de 50% și respectiv, 40%. Aproape 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă curată.

Și în municipiul Soroca la moment se depun eforturi locale pentru a contribui la atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă ”Apă curată și igienă”. În acest scop, la moment este în implementare un proiect, care va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare a populației din municipiul Soroca cu apă potabilă. În cadrul proiectului, se propune de a moderniza Laboratorul de încercări al S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” cu echipament și mobilier, iar ulterior acordarea suportului sub formă de consultanță și instruire în procesul de atestare a acestuia în conformitate cu cerințele Organismului Național de Acreditare și Atestare. În cadrul proiectului vor fi se propune și consolidarea de capacități, iar la acest capitol proiectul va acorda suport S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și a Planului de Acțiuni pentru perioada 2021-2025.

Proiectul ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, a fost lansat în 2020 de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în parteneriat cu S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” și este implementat cu suportul financiar oferit de către Uniunea Europeană prin intermediul Proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

AO Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.